Profesjonalne niszczenie dokumentów od 1998r.

Zajmujemy się niszczeniem dokumentów.

Świadczymy kompleksowe usługi niszczenia dokumentów,
bez względu na ich lokalizację czy rodzaj nośnika.

O NAS

O NAS


Jesteśmy polską firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie niszczenia
i zabezpieczania dokumentów. Niszczymy wszelkiego rodzaju dokumentację papierową i jej podobną, a także magnetyczne i optyczne nośniki danych. W obecnej chwili kompleksowo rozwiązujemy problem niszczenia dokumentów w firmach, doradzając zakup niszczarek, dzierżawę szafek na dokumentację bieżącą lub usługę niszczenia dokumentów.

Dzięki naszemu doświadczeniu, kreatywności oraz wrażliwości na potrzeby Klienta, obecnie współpracujemy z wieloma firmami,
ceniącymi sobie wysoką jakość oferowanych usług.

Proces niszczenia zawsze rejestrujemy za pośrednictwem kamer.

Kopię rejestru w postaci płyty CD/DVD przekazujemy Państwu wraz z CERTYFIKATEM NISZCZENIA.


DIN 3

Gwarantujemy zniszczenie nośników zgodnie z obowiązującym standardem ochrony danych.


OC

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Niszczenie odbywa się na terenie zamkniętym z całodobową ochroną i monitoringiem.

Dokumenty niszczone są przez wykwalfikowaną i specjalnie przeszkoloną kadrę pracowników.

Oferujemy najkrótsze terminy realizacji zleceń.

Monitorowany transport.

NASZE USŁUGI

NASZE USŁUGI


Świadczymy kompleksowe usługi niszczenia i zabezpieczania dokumentów, bez względu na ich lokalizację czy rodzaj nośnika. Niszczymy wszelkiego rodzaju dokumentację papierową i jej podobną (archiwa, kartoteki, faktury, raporty, folie, klisze, rysunki itp.) a także magnetyczne i optyczne nośniki danych takie jak płyty CD/DVD, dyskietki, dyski twarde, mikrofilmy czy karty kredytowe. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów chronimy ich informacje i gwarantujemy wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa na wszystkich jej etapach.


Zobacz Więcej !

NISZCZENIE DOKUMENTÓW

gdy gromadzone przez lata zbiory dokumentów w Twojej firmie są obszerne (archiwa, dokumenty księgowe) i nie możesz tego zrobić samodzielnie bo jest ich zbyt dużo. Nie chcesz aby przeznaczone do niszczenia dokumenty zebrane w teczkach, skoroszytach czy segregatorach były segregowane lub wstępnie przygotowywane bo nie masz na to czasu lub groziłoby to ujawnieniem ich treści

SZAFKI NA DOKUMENTY

gdy posiadasz dokumentację bieżącą która się szybko dezaktualizuje (np. błędnie wystawione faktury, zamówienia, umowy, identyfikatory) i nie potrzebujesz jej archiwizować

NISZCZARKI

gdy chcesz niszczyć samodzielnie, nie masz gdzie archiwizować dokumentów oraz potrzeby ich przechowywania.

DLACZEGO ?

DLACZEGO ?


Po pierwsze: PRAWO

W Polsce ponad 40 aktów prawnych reguluje tematykę ochrony informacji.

Nakładają one obowiązek należytego zabezpieczania dostępu do danych pod karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Po drugie: STAN FAKTYCZNY

 • w 20 % śmietników znaleziono dokumenty zawierające szczegółowe informacje o transakcjach bankowych.
 • w 41 % śmietników znaleziono dane i raporty finansowe.
 • w 61 % śmietników znaleziono dokumenty zawierające odręczne podpisy.
 • w 94 % śmietników znaleziono dane zawierające nazwy i adresy najważniejszych klientów.
 • w jednym przypadku nawet podpisany czek in blanco!


Dane pochodzą z badań przeprowadzonych przez Experian. Statystyka jest przerażająca. Nawet jeżeli Ty nie wrzucasz do kosza ważnych informacji, warto porozmawiać z podwładnymi i pracownikami uświadamiając im istniejące ryzyko. Niebezpieczeństwo jest bardzo realne.

Po trzecie: SZKODY

Straty wynikające z wycieku poufnych informacji takich, jak bazy klientów, wieloletnie strategie działania, plany reorganizacji czy listy płac mogą być olbrzymie. W wielu przypadkach finalnym efektem utraty najcenniejszych tajemnic jest powolna agonia firmy. Niewłaściwe zabezpieczenie danych grozi wykorzystaniem przez osoby niepowołane.

JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ?

 • Nie wyrzucaj do kosza materiałów zawierających istotne informacje. Wszystkie zbędne materiały drukowane i pisane powinny być niszczone.
 • Wychodząc z pokoju nie zostawiaj żadnych istotnych dokumentów na biurku. Po biurze nie powinny spacerować osoby z zewnątrz, bez odpowiedniego nadzoru.
 • Nie zostawiaj w hotelu lub samochodzie ważnych dokumentów i komputerów przenośnych.
 • Rozmowy dotyczące strategicznych spraw dla firmy powinny być prowadzone w bezpiecznych, sprawdzonych pomieszczeniach.
 • Komputery, na których przechowywane są "wrażliwe" informacje powinny być odłączone od sieci lub dodatkowo zabezpieczone.
 • Cyklicznie kontroluj czy pracownicy znają i stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w firmie. Warto też sprawdzić kosze, czy nie zawierają istotnych dokumentów.

Prawo

Prawo


W Polsce ponad 40 aktów prawnych reguluje tematykę ochrony informacji.
Nakładają one obowiązek należytego zabezpieczenia dostępu do danych osobom nieupoważnionym.
STAN FAKTYCZNY

STAN FAKTYCZNY

Zobacz Badania ! film - Władcy Marionetek

Władcy Marionetek film Tomasza Sekielskiego

Zapraszamy do obejrzenia naszego epizodu w filmie "Władcy Marionetek". Jest to autorski dokument dziennikarza TVN Tomasza Sekielskiego. Współprowadzący program "Teraz my!" tym razem wcielił się w rolę dziennikarza śledczego. Ujawnia niespełnione obietnice polityków, ofiary systemu i ciekawe wątki kampanii wyborczych.

Zdjęcia kręcono w naszej niszczarni na warszawskiej Woli. Obecnie kombinacja niszcząco-belująca, którą można zobaczyć na zdjęciach, zainstalowana jest w poznańskim oddziale naszej firmy, a w jej miejsce w Warszawie zainstalowano większy i wydajniejszy zestaw. Przedstawione sceny ukazują normalną, codzienną pracę naszych niszczarni.

ZAMKNIJ

STAN FAKTYCZNY - BADANIA


Raport z badań

BADANIE FIRM


Pierwsza część badań miała na celu poznanie subiektywnych opinii pracowników firm i instytucji na temat zabezpieczania i niszczenia dokumentacji firmowej, która zawiera istotne informacje. Badania przeprowadzone były w losowo wybranych firmach w Warszawie w dniach 20 - 31 lipiec 2006. Przebadanych zostało 251 firm z sześciu obszarów miasta - Mokotów 22,7% (57 przebadanych firm), Ursynów 19,9% (50 firm), Centrum 17,5% (44 firm), Praga Północ 8,8% (22 firmy), Praga Południe 20,3% (51 firm) i Wola 10,8% (27 firm). Do badanej grupy weszło 47,4% małych firm (zatrudniających kilka osób), 18,3% średnich (zatrudniających kilkunastu pracowników) oraz 34,3% dużych (zatrudniających kilkadziesiąt osób).


4_clip_image001.gif

Co firma robi z przeterminowaną, zbędną dokumentacją

Zdaniem większości respondentów w ich firmie dokumentacja jest niszczona. Takie deklaracje złożyło 49% wszystkich badanych. 15% badanych przyznaje, że tylko część dokumentacji jest niszczona, natomiast część jest wyrzucana w całości. 10% pracowników stwierdziło, że zbędna dokumentacja przekazywana jest specjalistycznej firmie zajmującej się niszczeniem dokumentów. Tyle samo procent przyznało, że dokumentacja jest wyrzucana do śmieci w całości. 14 % respondentów twierdziło, że dokumentacja jest archiwizowana lub zabezpieczana w inny sposób. Tylko 2% badanych składuje zbędną dokumentację jako makulaturę. Podsumowując 75% badanych stwierdziło, że dokumentacja firmowa zawierająca istotne dane jest niszczona, 15% niszczy ją częściowo, a jedynie 10% wyrzuca dokumenty w całości.

Problem "kradzieży tożsamości"


W przebadanych firmach o problemie kradzieży tożsamości nie słyszało 25% badanych osób. 75% stwierdziło, że zna ten termin. Występuje więc istotna różnica w stosunku do zeszłorocznych wyników badań, w których ilość respondentów nie znających problemu kradzieży tożsamości wynosiła 45% (różnica 20 punktów procentowych).
4_clip_image003.gif
Wśród respondentów znających problem kradzieży tożsamości 15,5% stwierdziło, że nie zabezpiecza się wcale. Dla 22% badanych zabezpieczeniem jest niszczenie dokumentacji firmowej. 13,5% respondentów stwierdziło, że dokumentacja udostępniana jest tylko osobom uprawnionym. 10,5% przyznało, że w firmie obowiązują wewnętrzne procedury, między innymi brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, chowanie pieczątek, które wystarczająco zabezpieczają firmę. 5% badanych jako zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości uznało zabezpieczenia komputerowe. 2,5% badanych przekazuje dokumenty do centrali. Niespełna 7% enigmatycznie odpowiedziało, że w ich firmie działają zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podkreślić należy fakt, iż 24% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
4_clip_image004popr.gif
Podsumowując problem kradzieży tożsamości warto podkreślić, iż deklarowana świadomość respondentów w stosunku do zeszłorocznych badań bardzo się podniosła i wynosi 75% (w zeszłorocznych badaniach termin kradzież tożsamości znało 54%). Obniżył się także odsetek osób, których firmy nie zabezpieczają się wcale (z 30% do 15,5%) . Ciągle najczęstszym sposobem na zabezpieczenie się przed kradzieżą tożsamości jest niszczenie dokumentów oraz udostępnianie ich tylko osobom uprawnionym. W liczbach bezwzględnych wygląda to następująco - 188 respondentów słyszało o problemie kradzieży tożsamości. Wśród tych osób 152 stwierdziło, że ich firma się przed nią zabezpiecza. Tylko 36% znających ten termin uznało, że ich firma nie zabezpiecza się wcale.


BADANIE ŚMIETNIKÓW


Celem drugiej części badań było skonfrontowanie subiektywnych opinii respondentów ze stanem faktycznym, czyli skontrolowanie jakie i w jakich ilościach dokumenty można zidentyfikować. Jeśli deklaracje pracowników są prawdziwe to dokumenty zawierające istotne dane nie powinny znaleźć się na śmietniku. Tak jak w przypadku zeszłorocznych badań we Wrocławiu, także w Warszawie badania przeprowadzone były na stacji przeładunkowej. W Warszawie prace odbywały się na trzech stacjach MPO- na ulicach Burakowskiej, Kopijników i Marsa. Ankieterzy pracowali w terminie 1-30 sierpień 2006 (łącznie 55 dni pracy na wszystkich stacjach). Jednostką analizy był worek śmieci. Łącznie ankieterzy przebadali 3.748 worków. W 2.547 (68%) znajdowały się wszelkiego rodzaju śmieci nie zawierające żadnych dokumentów. Natomiast w 1201 (32%) znajdowały się dokumenty papierowe z wieloma istotnymi informacjami.
4_clip_image005.gif
Wśród worków zawierających śmieci papierowe 324 (27%) to worki zawierające dokumenty całkowicie zniszczone i nieidentyfikowalne (niszczarka). W 787 (65,5%) workach dokumenty były całkowicie identyfikowalne. W 89 (7,5%) workach znajdowało się część dokumentacji zniszczonej przez niszczarkę i część dokumentów wyrzuconych w całości.


Identyfikacja pochodzenia znalezionych śmieci


W większości badane worki pochodziły z biur lub różnego rodzaju instytucji (71%). Z mieszkań prywatnych stanowiły 9%. W 20% nie sposób było ustalić miejsca pochodzenia śmieci.
4_clip_image006.gif
Śmieci "papierowe" w większości pakowane były oddzielnie (53%). W 47% dokumenty znajdowały się w workach zawierających także inne śmieci.
4_clip_image007.gif

Identyfikacja odtwarzalności wyrzucanych dokumentów


 • Zniszczone 56% (w liczbach bezwzględnych oznacza to, że na 1201 przebadanych worków w 673 znajdowały się zniszczone dokumenty, czyli były co najmniej przedarte na pół)
 • Niezniszczone 36,2% (czyli 435 worków z niezniszczoną dokumentacją na 1201, często zapakowaną w koszulki lub zbindowaną)
 • Mieszane 7,2% (czyli 86 worków, w których część dokumentów była zniszczona np. w niszczarce i część dokumentów wyrzucona w całości)
 • 0,6% dokumentów identyfikowalnych znaleziono luzem

4_clip_image008.gif
Jak już wcześniej wspomniano to, że dany dokument został zniszczony (np. przedarty na pół) nie oznacza iż dane lub informacje w nim zawarte zostały zniszczone. Aż 73% dokumentów w zbadanych workach było identyfikowalnych, czyli informacje w nich zawarte były możliwe do odtworzenia przez ankieterów na stacjach. Jedynie 27% dokumentów była zniszczona w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych.
4_clip_image009.gif


WYBRANE SKRAJNE PRZYKŁADY ZNALEZIONYCH DOKUMENTÓW

W jaki sposób niszczone są zbędne dokumenty

Wybrane poniżej skrajne przykłady wyrzuconych dokumentów mogą uzmysłowić jak często pozostawiamy swoje "ślady na papierze" w każdym miejscu naszego życia.

 •  Raport z audytu wewnętrznego i nadzoru nad dokumentami
 • Schemat rozmieszczenia ukrytych kamer i instalacji alarmowej
 • Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z umowami ubezpieczeniowymi
 • Zdjęcia z przebiegu operacji, ich dokładne opisy
 • Korespondencja kancelarii prawnej z jednym z ministerstw
 • Pełny przetarg na budowę kanalizacji ogłoszony przez urząd miejski
 • Pisma o przyznanie kredytu, historie rachunków klientów banku
 • Dokumenty z wyższej uczelni - dowody wpłat za egzaminy poprawkowe, prace studentów, ankiety personalne
 • Przychody fundacji z listą darczyńców
 • Polecenie przelewu na konto zagraniczne z numerami rachunków, danymi nadawcy i odbiorcy


WNIOSKI Z REKONESANSU BADAWCZEGO

 • Tylko 10% respondentów z badanych firm stwierdziło, że zbędną i przeterminowaną dokumentację wyrzuca do śmieci w całości. Reszta badanych stwierdziła, że niszczy dokumentację (korzystając z usług specjalistycznej firmy lub niszczarki)
 • Jednakże badania na stacjach przeładunkowych pokazały, że 32% przebadanych worków znajdowały się dokumenty, w tym 73% całkowicie identyfikowalne
 • Rekonesans wśród pracowników firm pokazuje, że problem kradzieży tożsamości istnieje dość powszechnie w świadomości jednostek. Aż 75% przyznaje, że rozumie ten termin
 • Stosowanie różnego rodzaju procedur zabezpieczania i niszczenia danych jest dość powszechnym działaniem w badanych firmach. Tylko 15,5% respondentów przyznaje, że ich firmy nie są zabezpieczane w żaden sposób
 • Deklaracje pracowników należy jednak przedstawić w kontekście rekonesansu na stacjach przeładunkowych, gdzie w 1201 workach znaleziono 1458 dokumentów zawierających informacje mogące posłużyć kradzieży tożsamości
 • W przeprowadzonym pilotażu istotne jest także miejsce przeprowadzenia badań - stacje przeładunkowe, na które trafiają śmieci częściowo już przetworzone lub zniszczone. Sytuacja w kontenerach znajdujących się w mieście wygląda inaczej - tam "odcisków" naszej tożsamości jest znaczne więcej.  


Czujemy się bezpieczni

"Większość z nas niszczy, archiwizuje lub wysyła do centali poufne dokumenty zawierające istotne dane." tak odpowiedziało 95 % ze 146 przebadanych firm. Jedynie 5% przyznało, że wyrzuca dokumenty do śmietnika.

Stan faktyczny

rap1.jpg


Przebadano 614 worków na śmieci.

W 275 znaleziono "śmieci papierowe".
W 42 workach dane były faktycznie zniszczone.
W pozostałych 233 workach znaleziono 544 dokumenty zawierające istotne dane o firmach, ich pracownikach i Klientach.

RAPORT Z BADAŃ


JAK FIRMY NISZCZĄ DOKUMENTY - DEKLARACJE

Co firma robi z przeterminowaną, zbędną dokumentacją. Zdaniem respondentów dokumentacja w ich firmie jest niszczona, taką opinię wyraziło 59,4% badanych. Niespełna 10% uważa, że część dokumentacji jest niszczona a część wyrzucana w całości. 9% badanych stwierdziła, że ich firma korzysta z usług specjalistycznej firmy zajmującej się niszczeniem dokumentacji. Po 5% respondentów przyznało, że ich firma wyrzuca lub składuje dokumentację. Niespełna 17% (16,6%) badanych firm uznało, że wszystkie dokumenty są archiwizowane. Podsumowując: 68,4% firm zadeklarowało, że niszczy dokumentację, 10% niszczy ją częściowo, a jedynie 5% istotne dokumenty wyrzuca do śmietnika. Dysponując takimi danymi, zapytano o formę niszczenia poszczególnych dokumentów, a następnie sprawdzono zawartość śmietników, celem zweryfikowania stanu faktycznego.

Jak widać podstawowym, deklarowanym przez firmy sposobem niszczenia zbędnych dokumentów w firmach jest niszczarka, w której - niezależnie od wielkości firmy i typu dokumentów - niszczonych jest średnio 40% "makulatury". Około 20% niszczy dokumenty ręcznie. Badając śmietniki będzie można sprawdzić, czy dokument zniszczony ręcznie jest identyfikowalny tzn., czy można z niego odtworzyć dane opisujące tożsamość podmiotów.

CO ZNALEZIONO - STAN FAKTYCZNY

rap2.jpgPrzeprowadzone na stacji rozpoznanie pokazuje, że nie tylko firmy, pomimo dość powszechnie stosowanych zabezpieczeń, pozbywają się ważnych dokumentów bez świadomości potencjalnych konsekwencji, ale także prywatne osoby wyrzucają bardzo wiele ważnych dokumentów, które mogą zdradzać ich tożsamość i różne sytuacje, w które są uwikłane. Najlepszym dowodem na to są wybrane skrajne przykłady wyrzucanych dokumentów zamieszczone poniżej. Oczywiście trudno tutaj oceniać skalę i specyfikę zjawiska w odniesieniu do osób prywatnych, które nie były przedmiotem pogłębionych badań.
Jednak rekonesans na stacji przeładunkowej potwierdza wstępną intuicję, że jako osoby prywatne nie zawsze traktujemy różnego rodzaju dokumenty, na których znajdują się jakiekolwiek "odciski", jako część naszej tożsamości wymagającej ochrony przed potencjalnie szkodliwymi sytuacjami. Przykładów takich sytuacji jednak w naszym społeczeństwie wciąż nie ma zbyt wiele w porównaniu ze społeczeństwami zachodnimi.  

WYBRANE SKRAJNE PRZYKŁADY "ZDRADZANIA" TOŻSAMOŚCI

-Dowód wpłaty za usunięcie ciąży zawierający takie dane jak: imię, nazwisko i adres kobiety oraz imię, nazwisko i adres lekarza wykonującego zabieg
-Karty wzoru podpisu z dokumentacji jednego z banków
-Odcisk palca z kartoteki policyjnej
-Decyzje sądowe w sprawie więźniów (wyrok sądowy z informacjami, kto, kiedy i za co został skazany i jak wysoki jest wyrok; postanowienia sądowe w sprawach cywilnych ze wszystkimi personaliami)
-Opisy operacji szpitalnych (dane, jaka to była operacja, kto przeprowadził i na kim z opisem wyniku operacji - czy pacjent przeżył)
-Protokół o przeciekach firmowych (protokół z wewnętrznego dochodzenia firmy o przeciekach tajnych informacji, który zawierał dane o tym, jakie tajne informacje zostały przekazane i komu, kiedy to nastąpiło i kto to zrobił)
-Oferty przetargowe - zawierające bardzo szczegółowe dane o firmie wraz z aktualnymi dochodami firmy, jej zarządu i właściciela, historia działalności firmy - oferta mieściła się na 25 stronach)

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Tylko 4,9% ze 146 przebadanych firm deklaruje, że przeterminowaną i zbędną dokumentację wyrzuca na śmieci; reszta deklaruje niszczenie, archiwizowanie, składowanie jako makulaturę, wywożenie przez specjalistyczne firmy
Bez względu na poziom wiedzy o kradzieży tożsamości, konieczność stosowania jakichkolwiek procedur chronienia danych i niszczenia zbędnych dokumentów jest dosyć powszechne w świadomości pracowników firm. Powszechność przekonania o bezpieczeństwie danych należy jednak przedstawić w kontekście rozeznania badawczego na stacji przeładunkowej śmieci we Wrocławiu - blisko 38% przeglądanych losowo worków na śmieci, spośród 618, zawierało dokumenty, na których widniały jakieś dane personalne (łącznie z przykładami bardzo wyraźnych "odcisków" tożsamości).
Według deklaracji pracowników firm ponad 80% zbędnej dokumentacji zostaje niszczona, archiwizowana, składowana, czyli wg pracowników firm jest w jakiś sposób zabezpieczona (nie upubliczniona); jednak 44% przeszukanych worków zawierało dokumenty 52% znalezionych dokumentów zawierało możliwe do odczytania dane i poufne informacje. Pilotaż wśród firm wskazuje także, że problem kradzieży tożsamości nie funkcjonuje powszechnie w świadomości pracowników firm jako realne zagrożenie - 51 firm na 146 słyszało o tym problemie i "jakoś" się przed nim zabezpiecza jednakże w 233 workach zawierających śmieci papierowe znaleziono 544 dokumenty.

Całość wniosków należy uzupełnić uwagą dotyczącą miejsca pilotażu badawczego: stacja przeładunkowa śmieci to miejsce gdzie odpady są już w jakimś stopniu przetworzone (np. wstępnie przemielone w śmieciarkach. Sytuacja na podwórkowych śmietnikach wygląda inaczej, tam ewentualne "odciski" tożsamości na wyrzucanych dokumentach mogą być jeszcze bardziej widoczne czy dostępne.

metropol.jpg
ZAMKNIJ

Co roku tysiące firm mogą zostać okradzione ze swoich najcenniejszych danych. Śmietniki to prawdziwe archiwum. W prawie każdym można znaleźć: zestawienia obrotów, listy płac, wyciągi bankowe...

Straty wynikające z wycieku poufnych informacji takich, jak bazy klientów, wieloletnie strategie dzialania, plany reorganizacji czy listy płac mogą być olbrzymie. W wielu przypadkach finalnym efektem utraty najcenniejszych tajemnic jest powolna agonia firmy.

Nawet jeżeli Ty sam nie wyrzucasz do kosza ważnych informacji, warto porozmawiać z podwładnymi i pracownikami uświadamiając im istniejące ryzyko.

Niebezpieczeństwo jest bardzo realne!

PRASA ALARMUJE

PRASA ALARMUJE


Kontakt

Kontakt


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niszczenia dokumentów lub naszych usług, jesteśmy do twojej dyspozycji.

ul. Sokołowska 9 lokal U25 01-142 Warszawa

22 862 19 85

essi@essi.pl


ul. 28 Czerwca 1956r 223/229 61-485 Poznań

61 841 15 45

poznan@essi.pl

Follow Us: